Companiile Grupului:
Cotaţia curentă a acțiunilor ABC Data SA:

Dezvoltare durabilă


ABC Data îşi bazează succesul pe termen lung pe principiul dezvoltării sustenabile și ia în considerare în egală măsură, aspectele de business, sociale și de mediu. Strategia noastră de dezvoltare presupune asumarea responsabilităţii cu privire la calitatea mediului înconjurător şi a sferei sociale.
TAXA DE TIMBRU VERDE
  • Numarul de inregistrare in Registrul de punere pe piata a EEE: RO-2014-02-EEE-2003-I valabil pana la data de 14.02.2017
  • Preturile de vanzare al EEE contin taxa de TMBRU VERDE.

 

Colecteaza selectiv deseurile!

 

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice - situaţia legală

Echipamentele electrice şi electronice sunt compuse din multe materiale şi componente, care pot afecta negativ sănătatea şi viaţa oamenilor şi mediul înconjurător (de ex.: compuşii de brom - boli ale sistemului reproductiv, cadmiu - leziuni maligne, nichel - modificări ale măduvei osoase). Am adoptat procese de bază ce limitează impactul componentelor periculoase conţinute în hardware, un design ecologic şi un sistem de gestionare potrivit pentru deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Din 21 octombrie 2005 a intrat în vigoare în Polonia Legea din 29 iulie 2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (mai departe DEEE). Aceasta specifică cerinţele ce trebuiesc îndeplinite de echipamentele electrice şi electronice şi la manipularea de DEEE. Legea transpune prevederile directivei 2002/96/CE a Directivei privind DEEE a Parlamentului şi Consiliului European din 27 ianuarie 2003 (adică DEEE).

Responsabilitatea legală pentru funcţionarea corectă a gestionării DEE este atât la introducerea în Polonia de noi echipamente electrice şi electronice cât şi pentru entităţile ce comercializează şi utilizatorii de echipamente. Înainte de introducerea de echipamente pe teritoriul Poloniei se cere organizarea şi finanţarea unui program de colectare şi procesare a DEEE, recuperare, inclusiv reciclare şi eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice din gospodării şi de la alţi utilizatori decât cei casnici. În plus, cei care introduc echipamente trebuie să atingă niveluri minime anuale de colectare de echipamente din gospodării şi sunt, de asemenea, obligaţi să facă campanii publice de educare. Pentru utilizatorii finali de echipamente electrice şi electronice, legea introduce obligativitatea de livrare de echipamente utilizate la punctele de colectarea DEEE, interzicând eliminarea acestora împreună cu alte deşeuri (reamintim că simbolul de marcaj pentru acestea este „coşul de gunoi tăiat cu o cruce“).

Substanţe şi preparate chimice - informaţii din Regulamentul REACH

Uniunea Europeană, în cadrul comunităţii, a stabilit noi reguli privind sistemul de gestionare şi control pentru produsele chimice. Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) a intrat în vigoare pe 1 iunie 2007.

Responsabilitatea legală pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemului REACH este a companiilor, producătorilor şi importatorilor de substanţe şi preparate chimice şi în anumite cazuri, a celor de produse. Compania ABC Data a efectuat o analiză şi evaluarea atentă a activităţilor sale din punct de vedere a Regulamentului REACH, ce a permis definirea obligaţiilor noastre conform noii legislaţii. Suntem importator şi distribuitor de electronice pentru consum şi pentru industria IT şi furnizăm produse sigure pentru sănătate şi mediu. Pentru a elimina riscurile comerciale asociate cu procesul de înregistrare a substanţelor chimice şi cele cu privire la transmiterea de informaţii asupra proprietăţilor produselor şi regulamentelor de utilizare în siguranţă a acestora, am stabilit cu furnizorii noştri ca produselor acestora să îndeplinească prevederile Regulamentului REACH.
Până la finalul anului 2011, am primit declaraţii de la majoritatea furnizorilor ABC Data că produsele nu conţin substanţe chimice ce pot fi eliberate de acestea în mod intenţionat în condiţii de utilizare normale şi care pot fi preconizate în mod rezonabil. În cazul particular al substanţelor periculoase, a căror listă a fost publicată de Agenţia Europeană privind substanţele chimice, pe 28 octombrie 2008, suntem în punctul de finalizare a documentelor relevante de la furnizorii noştri.

Vom transmite clienţilor informaţii ulterioare cu privire la implementarea Regulamentului REACH în cadrul companiei noastre. În acest moment, vă putem asigura că nu anticipăm restricţii privind disponibilitatea anumitor produse din oferta ABC Data.