Companiile Grupului:
Cotaţia curentă a acțiunilor ABC Data SA:

Informaţii legale

Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului web ABC Data.

Utilizarea de către dvs. a acestui site web înseamnă că sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului web ABC Data.

Informaţii generale

Dreptul exclusiv asupra acestui site web aparţine ABC Data S.A. cu sediul social în Varşovia, adresa: Daniszewska 14, 03-230 Varşovia, înregistrată la Oficiul Registrului Național de pe lângă Judecătoria Districtuală a oraşului Varşovia, Secția XIII Economică a ORC cu numărul KRS 0000287132, CIF 524-26-17-178, capital social, vărsat complet, de 125.266.899 zloți (denumită „ABC Data”).

Drepturi de autor

Drepturile de autor pentru toate materialele conţinute de acest site web, inclusiv, dar nelimitat la toate mărcile comerciale, mărcile, logo-urile (logo), adresele, site-urile web, denumirile de produse, fotografiile şi orice alte informaţii (denumite „materialele“) aparţin ABC Data şi proprietarilor de drept, care au permis utilizarea acestor materiale pe acest site web. Acest site web şi materialele sunt subiect al protecţiei furnizate de legile naţionale şi internaţionale. Utilizarea materialelor care sunt proprietatea ABC Data este permisă numai pentru utilizare personală şi necomercială în măsura permisă de normele legale, cu condiţia ca aceste materiale să nu fie modificate şi să fie păstrate drepturile de autor, această utilizare neputând să încalce interesele companiei ABC Data. Utilizarea materialelor nu înseamnă dobândirea, de către utilizator, a unor drepturi asupra unor bunuri necorporale în raport cu aceste materiale. Condițiile utilizării materialelor ce aparţin proprietarilor, care au permis punerea acestora pe acest serviciu de internet sunt stabilite de către proprietari. Este interzis, fără consimţământul prealabil scris al ABC Data sau, mai ales, a entităţii ce deţine drepturile de autor în special dar nu exclusiv, să reproduceţi, să modificaţi, să prezentați, să transmiteţi, să distribuiţi în orice fel şi să utilizaţi materialele în întregime sau în parte.

Conţinutul site-ului web

Niciun material conţinut de acest site web nu este o reprezentare sau o garanţie. Acestea nu reprezintă o ofertă în înţelesul juridic al acesteia şi materialele au doar scop de informare. ABC Data nu garantează- expres sau implicit- cu privire la aceste materiale, inclusiv, dar nelimitat la garanţii cu privire la vandabilitate, utilizate pentru un anumit scop, drepturi de proprietate, neîncălcarea legilor. ABC Data nu garantează că materialele sunt conforme sau fără erori. Utilizarea de către dvs. a site-ului web şi a materialelor conţinute se face pe propriul dvs. risc. ABC Data îşi rezervă dreptul de a modifica materialele, fără notificare.

Limitarea responsabilităţii

ABC Data sau membrii grupului ABC Data, personalul, partenerii de afaceri sau furnizorii acesteia nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice daune, inclusiv şi mai ales, dar nelimitat la pierderi directe, indirecte, subsidiare, morale, punitive, pierdere de profit şi altele astfel indiferent de cauza pretenţiei, care apar din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a acestui site web sau a materialelor conţinute de acesta, inclusiv cele care apar din cauza viruşilor de calculator sau a altor aplicaţii de aceeaşi natură, care pot afecta negativ funcţionarea corectă a dispozitivelor electronice ce aparţin utilizatorului, chiar dacă ABC Data avea cunoştinţă de posibilitatea apariţiei unor astfel de daune.

Legături către alte pagini/site-uri web

Acest site web conţine legături către alte pagini web/site-uri web operate de membrii ai grupului ABC Data. Utilizarea acestor servicii/site-uri web este supusă termenilor şi condiţiilor de utilizare stabilite de către aceste servicii/site-uri web. Acest site web conţine, de asemenea, legături către alte servicii/site-uri web operate de terţe părţi. ABC Data nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestor servicii/site-uri web. Utilizarea de către dvs. a acestor legături se face pe propriul dvs. risc.

Dispoziţii finale

Termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului web ABC Data sunt conforme legislaţiei din Polonia. ABC Data îşi rezervă dreptul de a le modifica, în orice moment, fără notificare.